Webbutbildning Net-Klient

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med missbruks- och beroendevård i kommun, landsting eller privat och som använder Net-Klient i ditt arbete.

Mål med webbutbildningen

Genom att se dessa filmer kommer du att få en grundläggande förståelse i hur du använder Net-Klient och vilka möjligheter Net-Klient erbjuder.

Tidsåtgång

1 timme och 7 minuter om du ser utbildningens alla 13 delar

Starta utbildning

Webbutbildning Lokal Admin

I Net-Klient finns möjligheten att utse en användare - en lokal administratör - inom den egna organisationen. Den lokala administratören får utökad behörighet att själv administrera sin egen organisation. Det innebär att enklare uppgifter som att återställa lösenord, underhåll av användare med kontaktuppgifter, se och spara aktuella behörighetslistor, lägga till eller redigera Ubåts-ställen, m.m. kan utföras av egen personal.
Rollen kan ligga på enhetsnivå eller på organisationsnivå (kommunnivå). Vissa funktioner är enbart tillgängliga då man loggar in med en roll på organisationsnivå.

Mål med webbutbildningen

Genom att se dessa filmer kommer du att få en grundläggande förståelse i hur du använder verktyget Lokal administration

Tidsåtgång

15 minuter om du ser utbildningens alla 4 delar

Starta utbildning