Webbutbildning Lokal Admin

I Net-Klient finns möjligheten att utse en användare - en lokal administratör - inom den egna organisationen. Den lokala administratören får utökad behörighet att själv administrera sin egen organisation.

Det innebär att enklare uppgifter som att återställa lösenord, underhåll av användare med kontaktuppgifter, se och spara aktuella behörighetslistor, lägga till eller redigera Ubåts-ställen, m.m. kan utföras av egen personal. Rollen kan ligga på enhetsnivå eller på organisationsnivå (kommunnivå). Vissa funktioner är enbart tillgängliga då man loggar in med en roll på organisationsnivå.

Mål med webbutbildningen

Genom att se dessa filmer kommer du att få en grundläggande förståelse i hur du använder verktyget Lokal administration

Tidsåtgång

 15 minuter om du ser utbildningens alla 4 delar Tänk på att du kan förstora upp filmen till helskärm genom att klicka på ikonen i nedre högra hörnet i filmfönstret.

1. Del 1 förklarar hur man loggar in med rollen Lokal administratör och visar funktioner under fliken Organisation, där det bl.a. går att ange intervall och varaktighet för påminnelser om klienter som är aktuella för uppföljning på enheten.
2. Här förklaras funktioner och symboler som finns under fliken Användare, där man kan se och spara aktuell behörighetslista, återställa lösenord och ange e-postadress och mobilnummer för en användare.
3. Lägg till eller redigera Ubåtsställen. Ställe är den plats där en åtgärd genomförs. Dit hör namn på externa utförare (upphandlade ställen), men det kan också vara namnet på det team som genomför åtgärden t.ex. Behandlingsteamet, Mobila teamet eller ett program tex ”Första steget” eller bara IFO/Vuxenenheten. Den lokala administratören kan lägga in de Ställen som används vid enheten, samt då och då kontrollera att listan stämmer och se till att ställen inte har dubbelregistrerats. Användare inom organisationen kan sedan bara välja Ställe från en lista för varje åtgärd som ska registreras i UBÅT.
4. Gallra en en eller flera klienter från Net-Klient. I denna video visar vi hur du kan gallra klienter i Net-Klient, både om de behöver gallras p.g.a. inaktivitet eller p.g.a. att klienten önskat att bli raderad/gallrad